کالای فیزیکی

کتاب "Asia"

مجموعه عکس‌های الیویر فولمی با عنوان آسیا   چهارمین جلد از مجموعه آلبوم‌های انتشارات آبرامز، از عکس‌های Olivier Föllmi است. این کتاب استثنایی‌ترین تصاویر ثبت شده توسط هنرمند را در طول سفرهای خود در برمه، ژاپن، چین و ویتنام و دیگر نقاط مختلف آسیا را ارائه می دهد. قطع بزرگ کتاب و کیفیت چاپ آن باعث می‌شود عکس‌ها و سوژه‌های عکاسی‌ در دست خواننده کتاب زنده شوند.
کالای فیزیکی

کتاب "Asia"

۵۲۰٫۰۰۰۳۸۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مجموعه عکس‌های الیویر فولمی با عنوان آسیا

چهارمین جلد از مجموعه آلبوم‌های انتشارات آبرامز، از عکس‌های Olivier Föllmi است. این کتاب استثنایی‌ترین تصاویر ثبت شده توسط هنرمند را در طول سفرهای خود در برمه، ژاپن، چین و ویتنام و دیگر نقاط مختلف آسیا را ارائه می دهد. قطع بزرگ کتاب و کیفیت چاپ آن باعث می‌شود عکس‌ها و سوژه‌های عکاسی‌ در دست خواننده کتاب زنده شوند.

قیمت اصلی این کتاب 60$ بوده و چاپ ایتالیا می‌باشد.