کالای فیزیکی

کتاب نقشمایه‌های ایرانی (دست دوم)

کتاب نقشمایه‌های ایرانی (دست دوم)
کالای فیزیکی

کتاب نقشمایه‌های ایرانی (دست دوم)

ناموجود
اضافه به سبد خرید

نقشمایه‌ها از نوعی شعور جمعی حکایت می‌کنند که به فراخور جایگاهی که هر نقش پیدا کرده در پی انتقال معنا و هدفی روشن هستند؛ از همین رو نمی‌توان نقش گچ‌بری‌ها را با نقش استفاده شده روی ظروف و سفالینه‌‌ها یکسان دانست. گویی طراح هر نقش با نگاهی متمایز به جهان نگریسته، تصویری به‌دست آورده و سپس آن را نقش کرده است. نقوش پارچه‌ها و فرش‌ها با معیاری متفاوت نسبت به نقوش به‌کار رفته در معماری و بنا تعریف و تقسیم می‌شوند. دنیای آسمانی سقف‌ها و نقش‌های فرش که بازنمای طبیعت سحرآمیز زیر پای انسان است، هر یک رازهای خود را بازمی‌گویند.