کالای فیزیکی

کتاب مکتب عکاسی دوسلدورف

 کتاب مکتب عکاسی دوسلدورف به تالیف صالح خوانساری توسط نشر کتاب پرگار به چاپ رسیده است. مکتب دوسلدورف در آلمان شکل گرفت؛ بنیان‌گذاران این مکتب، زوجِ هیلا و برند بکر هستند که آن‌ را در دهه‌ی ۱۹۵۰ پایه‌گذاری کردند. آن‌ها با عکاسی از سازه‌های صنعتیِ در حال انقراض و اشیای فراموش‌شده‌ی ساخته‌ی بشر نظیر سیلو‌ها، معادن و دهانه‌های آب در سرتاسر جهان و با نورپردازی‌های یکسان و ترکیب‌بندی‌های ثابت و عکاسی سرد و بی‌روح، سبک خاصی را در عکاسی به‌وجود آوردند. بنیانگذاران این مکتب با بازگشتی به عینیت گرایی نوین در سال ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ و بسط و ترکیب آن با هنر معاصر،ریک نسل از عکاسان را تحت تاثیر قرار دادند و امروزه شاگردان آن‌ها از تاثیرگذاران هنرمندان معاصر جهان هستند. کتاب مکتب عکاسی دوسلدورف راهنمایی است برای شناخت بیشتر این مکتب و چرایی و دغدغه‌های حاکم بر آن.

کتاب مکتب عکاسی دوسلدورف

۲۵٫۰۰۰۲۱٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب مکتب عکاسی دوسلدورف به تالیف صالح خوانساری توسط نشر کتاب پرگار به چاپ رسیده است.
مکتب دوسلدورف در آلمان شکل گرفت؛ بنیان‌گذاران این مکتب، زوجِ هیلا و برند بکر هستند که آن‌ را در دهه‌ی ۱۹۵۰ پایه‌گذاری کردند. آن‌ها با عکاسی از سازه‌های صنعتیِ در حال انقراض و اشیای فراموش‌شده‌ی ساخته‌ی بشر نظیر سیلو‌ها، معادن و دهانه‌های آب در سرتاسر جهان و با نورپردازی‌های یکسان و ترکیب‌بندی‌های ثابت و عکاسی سرد و بی‌روح، سبک خاصی را در عکاسی به‌وجود آوردند.
بنیانگذاران این مکتب با بازگشتی به عینیت گرایی نوین در سال ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ و بسط و ترکیب آن با هنر معاصر،ریک نسل از عکاسان را تحت تاثیر قرار دادند و امروزه شاگردان آن‌ها از تاثیرگذاران هنرمندان معاصر جهان هستند.
کتاب مکتب عکاسی دوسلدورف راهنمایی است برای شناخت بیشتر این مکتب و چرایی و دغدغه‌های حاکم بر آن.