کالای فیزیکی

کتاب طراحی تا چاپ

 آنچه در این کتاب آمده است، شرحی بر مراحل مختلف آماده‌سازی برای چاپ، در هنگام چاچ و مراحل پس از چاپ است. همچنین مفاهیم و تقسیم‌بندی‌های اولیه نیز بیان شده است هدف نویسنده آن بوده است که موارد و نکات لازم برای طراحان گرافیک و ناظران چاپ به شکل مقدماتی، فراهم شود و در سطح بالاتر در کتاب دیگر (نظارت بر طراحی تا چاپ) موارد پیشرفته‌تر بیان شده است. از همه مهم‌تر آن‌که نکات بیان شده صرفاً شناختی و کاربردی بوده است و همة آن در جریان کار تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امید است که مقبول خوانندگان عزیز قرار گیرد.

کتاب طراحی تا چاپ

۶٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

آنچه در این کتاب آمده است، شرحی بر مراحل مختلف آماده‌سازی برای چاپ، در هنگام چاچ و مراحل پس از چاپ است. همچنین مفاهیم و تقسیم‌بندی‌های اولیه نیز بیان شده است هدف نویسنده آن بوده است که موارد و نکات لازم برای طراحان گرافیک و ناظران چاپ به شکل مقدماتی، فراهم شود و در سطح بالاتر در کتاب دیگر (نظارت بر طراحی تا چاپ) موارد پیشرفته‌تر بیان شده است. از همه مهم‌تر آن‌که نکات بیان شده صرفاً شناختی و کاربردی بوده است و همة آن در جریان کار تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امید است که مقبول خوانندگان عزیز قرار گیرد.