کالای فیزیکی

کتاب در ستایش سایه‌ها

  کتاب در ستایش سایه ها مقاله ای است که زیبایی شناسی را به روایتی داستان گونه و به سبکی کمتر دیده شده تشریح میکند.این کتاب که توسط رمان نویس سده بیستم ژاپنی "جونیچیرو تانیزاکی"نوشته شده است ، گریز های زیرکانه ای به موضوع های متنوعی میزند و به بررسی آنها میپردازد. موضوع هایی مانند معماری ، یشم ، مواد غذایی و حتی سرویس های بهداشتی.تانیزاکی همچنین خیلی دقیق و موشکافانه به ترکیب این موارد و استفاده از فضای ساختمان ها اشاره میکند. در ستایش سایه ها از همه جزئیاتی که منجر به مختل شدن هارمونی در یک اتاق میشود صحبت و تفسیر میکند.
کالای فیزیکی

کتاب در ستایش سایه‌ها

۱۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب در ستایش سایه ها مقاله ای است که زیبایی شناسی را به روایتی داستان گونه و به سبکی کمتر دیده شده تشریح میکند.این کتاب که توسط رمان نویس سده بیستم ژاپنی "جونیچیرو تانیزاکی"نوشته شده است ، گریز های زیرکانه ای به موضوع های متنوعی میزند و به بررسی آنها میپردازد. موضوع هایی مانند معماری ، یشم ، مواد غذایی و حتی سرویس های بهداشتی.تانیزاکی همچنین خیلی دقیق و موشکافانه به ترکیب این موارد و استفاده از فضای ساختمان ها اشاره میکند.

در ستایش سایه ها از همه جزئیاتی که منجر به مختل شدن هارمونی در یک اتاق میشود صحبت و تفسیر میکند.