کالای فیزیکی

کتاب تاریخ سینمای ایران

معرفی کتاب تاریخ سینمای ایران اثر مسعود مهرابی انقلاب ها تاریخ را به قبل و بعد از خودشان تقسیم می کنند و میل به فراموش کردن گذشته دارند. اما بعد از وقوع شان، ناگاه نگاه هایی به دلایل گوناگون متوجه گذشته می شوند تا بالا و پست جهان پیشین را بازنگرند و به سنجش درآورند. کتاب تاریخ سینمای ایران (از آغاز تا ۱۳۵۷) هم محصول وضعیت یاد شده است.

کتاب تاریخ سینمای ایران

۵۲٫۰۰۰۳۲٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

معرفی کتاب تاریخ سینمای ایران اثر مسعود مهرابی

انقلاب ها تاریخ را به قبل و بعد از خودشان تقسیم می کنند و میل به فراموش کردن گذشته دارند. اما بعد از وقوع شان، ناگاه نگاه هایی به دلایل گوناگون متوجه گذشته می شوند تا بالا و پست جهان پیشین را بازنگرند و به سنجش درآورند. کتاب تاریخ سینمای ایران (از آغاز تا ۱۳۵۷) هم محصول وضعیت یاد شده است.