کالای فیزیکی

کتاب «نمادهای عکاسی قرن 20»

کتاب «نمادهای عکاسی قرن 20»

کتاب «نمادهای عکاسی قرن 20»

ناموجود
اضافه به سبد خرید

در رابطه با تاریخ عکاسی و آشنایی با عکاسان پیشگام، همواره نظراتی دو وجهی مطرح شده است

یا تاریخ و آثار ماندگار نام‌های بزرگ را رد کرده و با بی‌میلی، دوران کنونی را مدرن می‌نامیم؛ و یا با به یاد سپردن نام‌ها، تکرار بی‌مورد و تقدس‌بخشی به آن‌ها، به وجه اول دامن می‌زنیم. هنرجویان و علاقه‌مندان جدی این رسانه با نگاه تحلیل و به جهت الهام‌گیری از تجارب گذشته، تاریخ عکاسی و آثار ماندگار عکاسان پیشگام را مطالعه می‌کنند. با این نوع نگاه، عکس علاوه بر ارزش‌های تاریخی به عنوان عاملی برای بهبود شرایط فعلی ـ تخصصی یا اجتماعی ـ مطرح می‌شود.

در کتاب حاضر، زندگینامه، نوشته‌ای مختصر و نمونه‌ای از آثار 93 عکاس تأثیرگذار در قرن بیستم گردآوری شده است