کالای فیزیکی

کتاب «نقد عکس: درآمدی بر درک تصویر» اثر «تری برت»

کتاب «نقد عکس» اثر «تری برت»

کتاب «نقد عکس: درآمدی بر درک تصویر» اثر «تری برت»

ناموجود
اضافه به سبد خرید

عکاسی ایران از حیث قدمت شانه به شانه ی عکاسی جهان می‌ساید و گشایش رشته‌ی عکاسی در دانشگاه‌ها نیز نوید پیشرفت های بیشتر این رشته را می دهد. اما در میان کتاب ها و مقاله های مربوط به عکاسی که از استقبال علاقه مندان نیز برخوردار می شوند، سهم عمده از آن کتاب های فنی و کاربردی است و جای کتاب های نظری و تحلیلی خالی است. این کتاب در راستای رفع این کمبود فراهم آمده و نویسنده ی آن که استاد ممتاز این رشته است اصول تجزیه و تحلیل نقد عکس را که در دانشگاه های ما نیز از واحدهای درسی است به شیوه ای به کارآمد می آموزد. مخاطب کتاب دانشجویان عکاسی هستند اما بی تردید همه ی عکاسان و علاقه مندان عکاسی و هنر آن را پر فایده خواهند یافت.

نشر مرکز

مترجم: اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی