کالای فیزیکی

مجله «حرفه هنرمند» شماره 67 / ویژه‌نامه هنر امروز ایران: یک نمایشگاه خیالی

مجله کتاب حرفه هنرمند

مجله «حرفه هنرمند» شماره 67 / ویژه‌نامه هنر امروز ایران: یک نمایشگاه خیالی

۲۸٫۰۰۰۲۶٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
هنر معاصر ایران: یک نمایشگاه خیالی/ طرحی برای یک نمایشگاه
طبیعت/ شاعرانگی/ امر والا
مدرنیسم/ سنت/ انتزاع
انسان/ فرد/ جمع مردم
تاریخ/ مجاز جزء به کل/ صحنه‌ی نمایش/ شهر