کالای فیزیکی

افسون انیمیشن (ساخت فیلم انیمیشن در عصر جدید)

افسون انیمیشن (ساخت فیلم انیمیشن در عصر جدید)

افسون انیمیشن (ساخت فیلم انیمیشن در عصر جدید)

۲۰٫۰۰۰۱۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

افسون انیمیشن: ساخت فیلم انیمیشن در عصر جدید/ نویسنده دان هان؛ ترجمه عرفان پارساپور، زهرا منصوریان؛ ویراستار فاطمه کاوندی.