برای دریافت سفارشات و هماهنگی‌ها لازم است تا اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، تلفن همراه، آدرس پستی و ایمیل خود را در اختیار ما قراردهید. علاوه‌بر مشخصات فردی، سفارش شما نیز دریافت می‌شود تا برای ارسال پردازش شود.

دریافت مشخصات فردی شما نیز صرفا برای ثبت نام در سایت، هماهنگی‌های لازم برای انجام سفارشات، ارسال اعلان‌های مهم و باخبر کردن شما از رویدادها و تخفیف‌های ویژه است.

اطلاعات حساب بانکی شما به هیچ وجه درخواست و ذخیره نمی‌گردد. تمامی عملیات پرداخت و تراکنش‌ها توسط درگاه‌های معتبر صورت می‌پذیرد و اصالت درگاه‌های بانکی و حفاظت از اطلاعات شما تضمین می‌گردد.